/uploaded/page-banner/Untitled-1.jpg

Tọa đàm - Hội thảo khoa học

THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN THAM GIA TỌA ĐÀM KHOA HỌC QUỐC TẾ “ĐỒ SỨ TRUNG QUỐC THỜI THANH TRONG HOÀNG CUNG THĂNG LONG, THẾ KỶ 17-19

23/09/2023
Kính gửi các chuyên gia, nhà nghiên cứu. Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã phát hiện được số lượng rất lớn đồ sứ Trung Quốc từ thời Đường, Tống, Nguyên, Minh và Thanh. Trong đó, đồ sứ thời Thanh (thế kỷ 17 - 19) được tìm thấy tại khu di tích có số lượng lớn và vô cùng đặc sắc. Đây là những bằng chứng phản ánh về các lọai đồ sứ Trung Quốc được sử dụng trong đời sống Hoàng cung Thăng Long vào thời Lê Trung hưng, đồng thời khơi gợi về mối quan hệ giao lưu giữa Trung Quốc và Kinh đô Thăng Long trong lịch sử. Phát hiện quan trọng này cũng mở ra hướng nghiên cứu về mối quan hệ giữa các đồ sứ tìm thấy tại di tích Hoàng thành Thăng Long với các đồ sứ sản xuất tại Trung Quốc phục vụ cho thị trường xuất khẩu. Đây là vấn đề khoa học rất có ý nghĩa trong việc nghiên cứu, không chỉ làm rõ vấn đề nguồn gốc, niên đại, chất lượng của các sưu tập đồ sứ Trung Quốc tại Hoàng thành Thăng Long, mà còn góp phần tìm hiểu mối quan hệ, sự giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Thăng Long, Việt Nam và Trung Quốc trong lịch sử. Để tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về các đồ gốm sứ Trung Quốc thời Thanh khai quật được tại Hoàng thành Thăng Long, Viện Nghiên cứu Kinh thành tổ chức Tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề “Đồ sứ Trung Quốc thời Thanh trong Hoàng cung Thăng Long, thế kỷ 17-19”. 1. Nội dung: Tọa đàm tập trung làm sáng tỏ những nội dung cơ bản sau: - Công bố các kết quả nghiên cứu về đồ sứ Trung Quốc thời Thanh phát hiện tại Hoàng cung Thăng Long và và các địa điểm khảo cổ học ở Việt Nam; - Công bố kết quả nghiên cứu về các trung tâm sản xuất đồ sứ của Trung Quốc thời Thanh; - Giao lưu kinh tế - văn hóa giữa Đại Việt với Trung Quốc thời Thanh nhìn từ trao đổi gốm sứ. 2. Thời gian (dự kiến): Tổ chức vào khoảng cuối tháng 11 năm 2023. 3. Địa điểm: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, số 1 Tràng Tiền, Hà Nội. Viện Nghiên cứu Kinh thành trân trọng kính mời………………………….. gửi Tên bài và Tóm tắt báo cáo (300 từ) trước ngày 30/09/2023 và Báo cáo toàn văn (khoảng 10-15 trang A4, font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 13) trước ngày 30/10/2023 cho Ban tổ chức theo địa chỉ email: alexgiangvn@gmail.com Mọi thông tin xin liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học, Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Địa chỉ: Số 06, Đinh Công Tráng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0902160048 (Đỗ Trường Giang) Rất mong nhận được sự quan tâm, cộng tác của các học giả Trân trọng cảm ơn. VIỆN TRƯỞNG PGS.TS.Bùi Minh Trí  

CALL FOR PAPER International scientific seminar CHINESE QING-PERIOD CERAMICS IN THANG LONG IMPERIAL CITADEL (17th -19th CENTURIES)

23/09/2023
CALL FOR PAPER International scientific seminar CHINESE QING-PERIOD CERAMICS IN THANG LONG IMPERIAL CITADEL (17th -19th CENTURIES) Dear Colleagues, A huge number of Chinese ceramics from the Tang, Song, Yuan, Ming and Qing dynasties of China has been discovered in the Thang Long Imperial Citadel site, in which the number of Qing-period ceramics found in the site is extremely unique and rare. These are vivid examples reflecting on Chinese ceramics used within the life of the ancient Thang Long royal palaces, and at the same time evoking the exchange relationship between China and Dai Viet's Thang Long capital in history. This important finding also opens up research on the relationship between ceramics found at Thang Long citadel with Chinese ceramics made in China for the export market. This is a very meaningful scientific issue in researching and understanding the economic and cultural relationship and exchange between Thang Long, Vietnam and China in history. The Institute of Imperial Citadel Studies is organizing an international scientific seminar in November 2023 with the title: Chinese Qing period ceramics in the Thang Long Imperial Citadel (17th-19th centuries). 1. General information about the Seminar Time: The Seminar will be held in November, 2023. Location: Vietnam National Museum of History, No.01 Trang Tien street, Hoan Kiem district, Hanoi. Language: Vietnamese, English, Chinese 2. Contents: The Seminar focuses on clarifying the following contents: - Chinese ceramics in the Qing period discovered at Thang Long Imperial citadel site and in Vietnam; - Chinese ceramics in the Qing period and kilns produced in China; - Economic - cultural exchange between China and Dai Viet during the Qing period, seen from the exchange of ceramics. 3. Participation fee: The Organizing Committee will pay for all registration, accommodation, and meals for participants in Hanoi. International delegates are responsible for covering their own travel expenses. 4. Registration Abstracts submission deadline (no more than 300 words, including contact information and institutional affiliation): 05 October 2023. Full Paper submission deadline: 30 October 2023. Emails for receiving articles are Giangiseas@gmail.com and alexgiangvn@gmail.com. Please contact Do Truong Giang (Alex Giang), Institute of Imperial Citadel Studies (IICS), Vietnam Academy of Social Sciences (VASS), for more information. Phone/WhatsApp/Viber: (+84) 902 160 048. We look forward to welcoming you at the seminar. Director of Institute of Imperial Citadel Studies Assoc.Prof, Dr. BUI MINH TRI  

Hội thảo Khoa học quốc tế: “Khảo cổ học văn minh đô thị Đông Á”

30/01/2023
Trong 02 ngày 28 và 29 tháng 01 năm 2023, Viện NC Kinh thành đã tham gia Hội thảo Khoa học quốc tế: “Khảo cổ học văn minh đô thị Đông Á” tổ chức bởi Đại học Đông Á, Nhật Bản.
Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật phế tích Chùa Đông Lâm tại Núi Thiên Thai, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật phế tích Chùa Đông Lâm tại Núi Thiên Thai, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

07/01/2023
Thực hiện Quyết định số 2925/QĐ-BVHTTDL, ngày 14/tháng 11/năm 2022 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Viện Ngiên cứu Kinh Thành - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Bảo tàng Bắc Ninh - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp khai quật di tích Chùa Đông Lâm trên đỉnh núi Thiên Thai thuộc thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 22 tháng 11 năm 2022 đến ngày 05 tháng 01 năm 2023. Ngày 5-1, tại Nhà văn hóa thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu (Gia Bình), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Viện Nghiên cứu Kinh thành (Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam) báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học di tích chùa Đông Lâm trên đỉnh núi Thiên Thai. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự.

TỌA ĐÀM KHOA HỌC QUỐC TẾ: ĐỒ GỐM SỨ TRUNG QUỐC THỜI NGUYÊN-MINH TẠI HOÀNG CUNG THĂNG LONG

27/11/2022
Khu di tích Hoàng thành Thăng Long là nơi phát hiện được số lượng rất lớn đồ gốm sứ Trung Quốc có niên đại từ thời Đường, Tống, Nguyên, Minh và Thanh. Trong đó, đồ gốm thời Nguyên (1271-1368) và thời Minh (1368 - 1644) có số lượng rất đáng kể, tương đối phong phú về loại hình và dòng gốm, đặc biệt là có nhiều sản phẩm vô cùng đặc sắc và quý hiếm được sản xuất bởi các ngự xưởng nổi tiếng ở Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây. Đây là những đồ gốm sứ được sử dụng trong Hoàng cung Thăng Long thời Trần và thời Lê. Phát hiện quan trọng này khơi gợi nhiều về mối quan hệ giao lưu văn hóa, kinh tế giữa triều đại nhà Nguyên và nhà Minh với Kinh đô Thăng Long – Đại Việt trong lịch sử. Để tiếp tục công bố về những kết quả nghiên cứu mới và trao đổi mang tính học thuật về đồ gốm sứ Trung Quốc khai quật được tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long,  Viện Nghiên cứu Kinh thành đã tổ chức Tọa đàm Khoa học quốc tế “Đồ gốm sứ Trung Quốc thời Nguyên – Minh tại Hoàng thành Thăng Long” vào ngày 26 tháng 11 năm 2022 tại Hội trường 3D, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

TỌA ĐÀM KHOA HỌC QUỐC TẾ  “ĐỒ SỨ TRUNG QUỐC THỜI NGUYÊN – MINH TẠI HOÀNG THÀNH THĂNG LONG”

25/11/2022
Khu di tích Hoàng thành Thăng Long là nơi phát hiện được số lượng rất lớn đồ sứ Trung Quốc có niên đại từ thời Đường, Tống, Nguyên, Minh và Thanh. Trong đó, đồ gốm thời Nguyên (1271-1368) và thời Minh (1368 - 1644) có số lượng rất đáng kể, tương đối phong phú về loại hình và dòng gốm, đặc biệt là có nhiều sản phẩm vô cùng đặc sắc và quý hiếm được sản xuất bởi các ngự xưởng nổi tiếng ở Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây. Đây là những đồ sứ được sử dụng trong Hoàng cung Thăng Long thời Trần và thời Lê. Phát hiện quan trọng này khơi gợi nhiều về mối quan hệ giao lưu văn hóa, kinh tế giữa triều đại nhà Nguyên và nhà Minh với Kinh đô Thăng Long – Đại Việt trong lịch sử.

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: "Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á"

21/09/2022
THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “VĂN HÓA ÓC EO TRONG BỐI CẢNH VĂN HÓA CHÂU Á” Tổ chức tại: Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam   Để hướng tới nhận thức mới, sâu sắc và toàn diện hơn về văn hóa Óc Eo, đồng thời tiếp tục làm sáng rõ hơn lịch sử, văn hóa và mối quan hệ của đô thị cổ Óc Eo trong giao lưu kinh tế, văn hóa với khu vực và thế giới trong giai đoạn 10 thế kỷ sau Công nguyên, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của Khu di tích khảo cổ học quan trọng và có nhiều giá trị này, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế tại Thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang với chủ đề “Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á”.   Nội dung Hội thảo: Hội thảo tập trung làm sáng tỏ những nội dung cơ bản sau: 1. Tổng kết, đánh giá kết quả khai quật, nghiên cứu khảo cổ học tại Khu di tích Óc Eo – Ba Thê (An Giang) và Nền Chùa (Kiên Giang), năm 2017-2020; 2. Văn hóa Óc Eo và vương quốc Phù Nam trong bối cảnh lịch sử, văn hóa Đông Nam Á và Châu Á; 3. Mạng lưới hải thương quốc tế và vai trò của đô thị cổ Óc Eo trong bối cảnh đô thị cổ ở Đông Nam Á và châu Á trước thế kỷ 10; 4. Những giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích Óc Eo – Ba Thê; 5. Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Óc Eo – Ba Thê Thời gian tổ chức: Hội thảo dự kiến tổ chức trong 02 ngày, trong khoảng từ ngày 12 đến 20 tháng 11 năm 2022 (thời gian chính thức sẽ được thông báo sau). Ngày thứ nhất: Tham quan thực địa di tích Óc Eo – Ba Thê và Trưng bày Di sản văn hóa Óc Eo – Ba Thê (tại An Giang) Ngày thứ hai: Hội thảo khoa học tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Địa điểm tổ chức: Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đăng ký tham gia Hội thảo: Thời gian nhận đăng ký tham luận và Tóm tắt (300 từ): từ ngày 05/09 đến 25/09/2022 Thời gian nộp toàn văn tham luận: Từ 10/10 đến 30/10/2022 Địa chỉ nhận bài viết: giangiseas@gmail.com; alexgiangvn@gmail.com. Mọi thông tin xin liên hệ với ông Đỗ Trường Giang, Viện Nghiên cứu Kinh thành, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Điện thoại: (+84) 0902 160 048 Trân trọng cám ơn.
INTERNATIONAL CONFERENCE “OC EO CULTURE IN THE CONTEXT OF ASIAN CULTURE”

INTERNATIONAL CONFERENCE “OC EO CULTURE IN THE CONTEXT OF ASIAN CULTURE”

12/09/2022
ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPER INTERNATIONAL CONFERENCE “OC EO CULTURE IN THE CONTEXT OF ASIAN CULTURE” Location: Long Xuyen city, An Giang province, Vietnam Time: November 2022
Công bố kết quả khai quật di chỉ Óc Eo

Công bố kết quả khai quật di chỉ Óc Eo

10/05/2022
Ngày 25/3, tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các kết quả nghiên cứu khảo cổ học tại di chỉ Óc Eo - Ba Thê (huyện Thoại Sơn, An Giang) và Nền Chùa (Kiên Giang) đã chính thức được công bố sau 4 năm thực hiện dự án.
Viện nghiên cứu Kinh thành: Giải mã kiến trúc cung điện thời Lê sơ từ tư liệu khảo cổ Hoàng thành Thăng Long

Viện nghiên cứu Kinh thành: Giải mã kiến trúc cung điện thời Lê sơ từ tư liệu khảo cổ Hoàng thành Thăng Long

10/05/2022
Sáng 12/11, Viện Nghiên cứu Kinh thành tổ chức toạ đàm “Nhận diện hình thái kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lê sơ”
Tọa đàm khoa học quốc tế “Nhận diện hình thái kiến trúc cung điện Việt Nam Lê sơ”

Tọa đàm khoa học quốc tế “Nhận diện hình thái kiến trúc cung điện Việt Nam Lê sơ”

10/05/2022
Ngày 12 tháng 11 năm 2021, tại Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã tổ chức tọa đàm khoa học “Nhận diện hình thái kiến trúc cung điện Việt Nam Lê sơ” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Giải mã bí ẩn đồ gốm ngự dụng của Hoàng đế Lý, Trần, Lê tìm thấy ở Hoàng cung Thăng Long

Giải mã bí ẩn đồ gốm ngự dụng của Hoàng đế Lý, Trần, Lê tìm thấy ở Hoàng cung Thăng Long

10/05/2022
Sáng nay (20/12), tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi tọa đàm khoa học quốc tế “Gốm ngự dụng Hoàng cung Thăng Long”, góp phần giải mã bí ẩn về đồ gốm ngự dụng qua các triều đại Lý, Trần, Lê.