/uploaded/page-banner/Untitled-1.jpg

CALL FOR PAPER International scientific seminar CHINESE QING-PERIOD CERAMICS IN THANG LONG IMPERIAL CITADEL (17th -19th CENTURIES)

23/09/2023

CALL FOR PAPER
International scientific seminar
CHINESE QING-PERIOD CERAMICS
IN THANG LONG IMPERIAL CITADEL (17th -19th CENTURIES)
Dear Colleagues,
A huge number of Chinese ceramics from the Tang, Song, Yuan, Ming and Qing dynasties of China has been discovered in the Thang Long Imperial Citadel site, in which the number of Qing-period ceramics found in the site is extremely unique and rare. These are vivid examples reflecting on Chinese ceramics used within the life of the ancient Thang Long royal palaces, and at the same time evoking the exchange relationship between China and Dai Viet's Thang Long capital in history. This important finding also opens up research on the relationship between ceramics found at Thang Long citadel with Chinese ceramics made in China for the export market. This is a very meaningful scientific issue in researching and understanding the economic and cultural relationship and exchange between Thang Long, Vietnam and China in history.
The Institute of Imperial Citadel Studies is organizing an international scientific seminar in November 2023 with the title: Chinese Qing period ceramics in the Thang Long Imperial Citadel (17th-19th centuries).
1. General information about the Seminar
Time: The Seminar will be held in November, 2023.
Location: Vietnam National Museum of History, No.01 Trang Tien street, Hoan Kiem district, Hanoi.
Language: Vietnamese, English, Chinese
2. Contents: The Seminar focuses on clarifying the following contents:
- Chinese ceramics in the Qing period discovered at Thang Long Imperial citadel site and in Vietnam;
- Chinese ceramics in the Qing period and kilns produced in China;
- Economic - cultural exchange between China and Dai Viet during the Qing period, seen from the exchange of ceramics.
3. Participation fee:
The Organizing Committee will pay for all registration, accommodation, and meals for participants in Hanoi. International delegates are responsible for covering their own travel expenses.
4. Registration
Abstracts submission deadline (no more than 300 words, including contact information and institutional affiliation): 05 October 2023.
Full Paper submission deadline: 30 October 2023.
Emails for receiving articles are Giangiseas@gmail.com and alexgiangvn@gmail.com.
Please contact Do Truong Giang (Alex Giang), Institute of Imperial Citadel Studies (IICS), Vietnam Academy of Social Sciences (VASS), for more information. Phone/WhatsApp/Viber: (+84) 902 160 048.
We look forward to welcoming you at the seminar.

Director of Institute of Imperial Citadel Studies

Assoc.Prof, Dr. BUI MINH TRI

 

Institute of Imperial Citadel Studies (IICS)

Vietnam Academy of Social Sciences

Add. 6 Dinh Cong Trang – Hoan Kiem district

Hanoi – Vietnam

Tel. +84.024 38238033 – Fax. +84.024 38238033

https://viennghiencuukinhthanh.com/  

Bình luận:()

Các tin khác

THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN THAM GIA TỌA ĐÀM KHOA HỌC QUỐC TẾ “ĐỒ SỨ TRUNG QUỐC THỜI THANH TRONG HOÀNG CUNG THĂNG LONG, THẾ KỶ 17-19

23/09/2023
Kính gửi các chuyên gia, nhà nghiên cứu. Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đã phát hiện được số lượng rất lớn đồ sứ Trung Quốc ...

Hội thảo Khoa học quốc tế: “Khảo cổ học văn minh đô thị Đông Á”

30/01/2023
Trong 02 ngày 28 và 29 tháng 01 năm 2023, Viện NC Kinh thành đã tham gia Hội thảo Khoa học quốc tế: “Khảo cổ học ...
Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật phế tích Chùa Đông Lâm tại Núi Thiên Thai, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật phế tích Chùa Đông Lâm tại Núi Thiên Thai, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

07/01/2023
Thực hiện Quyết định số 2925/QĐ-BVHTTDL, ngày 14/tháng 11/năm 2022 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Viện Ngiên cứu Kinh Thành - ...

TỌA ĐÀM KHOA HỌC QUỐC TẾ: ĐỒ GỐM SỨ TRUNG QUỐC THỜI NGUYÊN-MINH TẠI HOÀNG CUNG THĂNG LONG

27/11/2022
Khu di tích Hoàng thành Thăng Long là nơi phát hiện được số lượng rất lớn đồ gốm sứ Trung Quốc có niên đại từ thời ...

TỌA ĐÀM KHOA HỌC QUỐC TẾ  “ĐỒ SỨ TRUNG QUỐC THỜI NGUYÊN – MINH TẠI HOÀNG THÀNH THĂNG LONG”

25/11/2022
Khu di tích Hoàng thành Thăng Long là nơi phát hiện được số lượng rất lớn đồ sứ Trung Quốc có niên đại từ thời Đường, ...

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: "Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á"

21/09/2022
THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “VĂN HÓA ÓC EO TRONG BỐI CẢNH VĂN HÓA CHÂU Á” Tổ chức tại: Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, ...
INTERNATIONAL CONFERENCE “OC EO CULTURE IN THE CONTEXT OF ASIAN CULTURE”

INTERNATIONAL CONFERENCE “OC EO CULTURE IN THE CONTEXT OF ASIAN CULTURE”

12/09/2022
ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPER INTERNATIONAL CONFERENCE “OC EO CULTURE IN THE CONTEXT OF ASIAN CULTURE” Location: Long Xuyen city, An Giang province, Vietnam Time: November 2022
Công bố kết quả khai quật di chỉ Óc Eo

Công bố kết quả khai quật di chỉ Óc Eo

10/05/2022
Ngày 25/3, tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các kết quả nghiên cứu khảo cổ học tại di chỉ Óc Eo - Ba ...