Hoạt động khoa học

Đề tài - Dự án

Dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, năm 2019
Dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, năm 2019
24/04/2020
Sáng ngày 07/01/2020, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, năm 2019” do PGS.TS. Bùi Minh Trí làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Kinh Thành là cơ quan chủ trì, đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

Điều tra khai quật

Khai quật di chỉ gốm Gò Cây Me (Bình Định) năm 2018
Khai quật di chỉ gốm Gò Cây Me (Bình Định) năm 2018
04/02/2020
Những phát hiện từ cuộc khai quật khảo cổ tại di chỉ Gò Cây Me (xã Nhơn Mỹ, TX An Nhơn) do Viện Nghiên cứu Kinh thành (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp Bảo tàng Tổng hợp Bình Ðịnh tổ chức, đã giúp các nhà khoa học có thêm nhiều cứ liệu mới về gốm cổ Champa Bình Ðịnh.

Tọa đàm - Hội thảo khoa học

IICS2021 CONFERENCE - CALL FOR PAPERS: IDENTIFYING THE MORPHOLOGY OF PALATIAL ARCHITECTURE IN THE LE SO PERIOD (15TH-16TH CENTURIES)
19/07/2021
The archaeological discoveries at Thăng Long Imperial citadel site in the years 2002-2004 and 2008-2009 have found traces of the foundations of the many palatial buildings. These were the remains of the palaces and architectures in the ancient Thăng Long Royal Palace, contributing to affirming the extraordinary value and importance of the site. Under the Lê sơ dynasty, Đại Việt was a powerful kingdom in Southeast Asia. The Lê sơ dynasty built Thăng Long Royal palace based on the Thăng Long palaces of the previous Lý and Trần dynasties, but built solidly, with deep moats and strict separation between the citadels.

Trao đổi - Hợp tác

Đoàn Viện NC Kinh thành thăm và làm việc tại Cảnh Đức Trấn (Trung Quốc), tháng 12 năm 2019
Đoàn Viện NC Kinh thành thăm và làm việc tại Cảnh Đức Trấn (Trung Quốc), tháng 12 năm 2019
23/04/2020
Thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-KHXH ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc cử đoàn đi công tác theo Thư mời của Hội Gốm sứ Phương đông Cảnh Đức Trấn, Trung Quốc.Đoàn cán bộ do PGS.TS. Bùi Minh Trí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành làm trưởng đoàn đã làm việc tại Trung Quốc từ ngày 26/12/2019 đến ngày 30/12/2019.

Hoạt động
bảo tồn - bảo tàng

Một trong những định hướng phát triển của Viện Nghiên cứu Kinh thành là kết hợp nghiên cứu khoa học cơ bản với nghiên cứu bảo tồn, bảo tàng và nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo tồn, bảo tàng, trưng bày quảng bá giá trị di sản văn hóa dân tộc, nghiên cứu phục dựng di vật và hình thái kiến trúc cổ Việt Nam bằng công nghệ hiện đại. Đồng thời, Viện cũng thực hiện công tác tư vấn, lập và thẩm định các chương trình, dự án về khai quật, chỉnh lý, nghiên cứu khảo cổ học và về qui hoạch bảo tồn, bảo tàng và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; tư vấn giám định niên đại, nguồn gốc các loại hình di vật khảo cổ học lịch sử.
Xem thêm
Giới thiệu

Viện nghiên cứu
Kinh Thành

Từ thực tiễn trong tổ chức khai quật, nghiên cứu khảo cổ học khu di tích Hoàng thành Thăng Long sau gần 10 năm thực hiện (2002-2011), đặc biệt trước yêu cầu cấp thiết của ngành khảo cổ đô thị ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển chung của ngành khoa học xã hội Việt Nam, ngày 28 tháng 4 năm 2011, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã chính thức thành lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành trên cơ sở nền tảng Ban Chủ nhiệm Dự án Hoàng thành Thăng Long.
Viện Nghiên cứu Kinh thành tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành, là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; có chức năng nghiên cứu cơ bản, chuyên sâu về kinh thành cổ Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học cho chiến lược qui hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Việt Nam; tham gia đào đạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nghiên cứu kinh thành và bảo tàng, bảo tồn di sản kinh thành cổ Việt Nam.
Giới thiệu

Thư viện

Thư viện của Viện Nghiên cứu Kinh thành tiếp nhận và xử lý lập hồ sơ tư liệu ảnh, bản vẽ; Lưu giữ, bảo quản tài liệu khoa học và các loại hồ sơ tư liệu khác liên quan; Lưu chiểu các tài liệu, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội nghị, hội thảo do Viện công bố; luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ Viện, của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động của Viện và tổ chức biên dịch các tài liệu tiếng nước ngoài.

 

Xem tất cả
Hiện vật Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình P2
Hiện vật Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình
PHÒNG TRUYỀN THỐNG BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Kinh thành lần thứ II, Nhiệm kỳ 2020 - 2025.
SÁCH NGHIÊN CỨU
Tọa đàm Khoa học Quốc tế 2013-2014
Hội thảo Khoa học Quốc tế tại Bình Định, năm 2017.
Lễ công bố thành lập Viện Nghiên cứu Kinh thành
Kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành
Khai quật Khảo cổ học di tích Pù Lườn Xe, Yên Bái, 2016.
Khai quật khảo cổ học di chỉ Gò Cây Me, Bình Định, 2017-2018.
Khai quật Khảo cổ học di tích Thành Cha, Bình Định, năm 2015.
Khai quật Khảo cổ học di chỉ Động Lỗ Ngồi, Nghệ An, năm 2015.
Khai quật khảo cổ học di chỉ đồ sành Trương Cửu, Bình Định, năm 2014.
Khai quật Khảo cổ học di tích  Hành Cung Lỗ Giang, Thái Bình, năm 2014 – 2015.
Khai quật Khảo cổ học do chỉ sản xuất đồ sành Quả Cảm, Bắc Ninh, năm 2014.
Hình ảnh Khai quật di chỉ gốm sứ Chu Đậu
Hình ảnh Dự án Chỉnh Lý